Klauzula informacyjna - Kontrahenci

To jest archiwalna wersja strony z dnia 10.05.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w Kołobrzegu
  , Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
  w Kołobrzegu jest możliwy pod nr telefonu +48/943547467 oraz pod adresem e-mail iod@mswia.kolobrzeg.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
 4. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych.
 8. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy (art. 97 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. dnia Prawo Zamówień Publicznych)
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Godziny pracy urzędu:
  8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 27.05.2022, 11:01
Dokument oglądany razy: 586
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 10.05.2022