Dotacje

To jest archiwalna wersja strony z dnia 26.05.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH

Nazwa zadania: Programy Zdrowotne w Formie Turnusów Antystresowych
Data zawarcia umowy: 2 marca 2023 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 87 500,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 175 000,00 zł
Opis zadania: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu realizuje programy zdrowotne w formie turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Każdego roku realizacja turnusów antystresowych odbywa się na podstawie umowy dofinansowania pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, określającej zakres zadań w ramach programu zdrowotnego oraz wysokość dofinansowania. 14-dniowe turnusy antystresowe obejmują zakwaterowanie z wyżywieniem, zabiegi rehabilitacyjne, opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz zajęcia psychoprofilaktyczne. W 2023 roku realizowanych będzie 5 turnusów, w których uczestniczyć będzie łącznie 50 funkcjonariuszy.DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZETU REHABILITACYJNEGO

Nazwa zadania: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Data zawarcia umowy: 15 marca 2023 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 250 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 347 000,00 zł
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego:
• Łóżko do masażu membranowego – 2 szt.;
• Rower do rehabilitacji kardiologicznej
• Aparat do krioterapii CO2 z zestawem 6 dysz;
• Wanna do częściowej kąpieli solankowej nóg;
• Wanna do częściowej kąpieli solankowej rąk;
 • Laser wysokoenergetyczny.


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Nazwa zadania: Dostosowanie obiektów SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu do przepisów prawa
Data zawarcia umowy: 03 marca 2023 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 230 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 682 154,07 zł
Opis zadania:
• Zakończenie budowy systemu oddymiania,
• Modernizacja centrali energetycznej.


DOTACJA CELOWA MSWiA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Nazwa zadania: Dostosowanie obiektów SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu do przepisów prawa
Data zawarcia umowy: 26 kwietnia 2022 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 346 381,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 602 578,99 zł
Opis zadania:
• Rozpoczęcie budowy systemu oddymiania,
• Budowa systemu IP.
• Inwentaryzacja i projekt sieci elektrycznej.